Característiques

Després d'anys de R + D , tant a les seves instal·lacions com a peu d'obra , RS Tecnologia ha creat un nou tipus de paviment d'altes prestacions , RS AsphaltPlus , la primera i única solució desenvolupada a nivell mundial per al tractament i polit del aglomerat asfàltic. Estudis d'arquitectura tan prestigiosos com Herzog & de Meuron han inclòs aquest nou paviment en els seus projectes més avantguardistes.

RS Asphaltplus proporciona un acabat espectacular, altament decoratiu, amb una durada que arriba a duplicar la del formigó imprès i molt superior a la dels enrajolats de calcària. Amb un estalvi de costos que oscil·la entre el 40 i el 75% gràcies a la rapidesa del procediment d'asfaltat i polit, minimitzant molèsties i perjudicis. S'aconsegueixen, a més, acabats òptims en reparacions del mateix paviment, reciclant el 100 % del material aixecat (instal·lacions d'aigua , llum , gas , etc.).
La seva innovadora tecnologia ha estat dissenyada amb el màxim nivell de sostenibilitat mediambiental. El seu procediment d'aplicació permet aprofitar els avantatges ecològics de l'asfalt, un subproducte de la refinació del petroli, sense generar cap residu.
La seva avançada composició termoplàstica li confereix major flexibilitat i impermeabilitat per evitar la prematura aparició d'esquerdes. En funció dels diversos tractaments d'acabat es potencia, a més, l'efecte antilliscant. D'altra banda, ofereix una infinita gamma d'acabats, -en variar la quantitat i grandària dels àrids i el color del betum- que permet personalitzar estèticament cada projecte.
RS AsphatPlus és idoni en voreres, avingudes, rambles, places, equipaments esportius, carril bici, traçats tramviaris i parcs, entre altres espais . També hi ha l'acabat RS AsphaltGlass per a superfícies interiors com àrees comercials, supermercats, naus industrials, etc .

DURADOR

RS AsphaltPlus és un paviment continu mineral sense juntes i d'alta resistència.

El fet de no tenir punts febles com juntes duplica la seva durada respecte al enrajolat.
La plasticitat de l'asfalt fa que duri més que el formigó imprès ja que no apareixen esquerdes prematures sense cap causa.
El cost de reparacions i manteniment és més econòmic i ofereix excel·lents resultats, ja que no necessita nous materials, per les seves reparacions, reciclant l'asfalt extret. 
A més, quan perd les seves qualitats estètiques al llarg dels anys, podem restaurar el vell paviment de forma ràpida i econòmica i tornar-li la seva aparença original.
 

 

IMPERMEABLE

A la seva superfície llisa i contínua cal unir la característica d'impermeabilitat que li confereix el nostre procés exclusiu. S'aconsegueix una estanquitat òptima, el que evita l'acumulació d'aigua sobre la seva superfície i la seva conseqüent desgast. El paviment conserva per molt de temps el seu aspecte original.

Si a més afegim el nostre tractament exclusiu EndurPlus aconseguirem encara major durabilitat i un efecte antitaques.

 

 

FLEXIBLE

L'aglomerat asfàltic polit de RS AsphaltPlus constitueix un paviment continu de gran resistència gràcies a la flexibilitat que ofereix la seva composició termoplàstica.

La seva flexibilitat extraordinària és molt superior a la de qualsevol altre paviment, de manera que s'adapta a possibles deformacions del substrat i evita trencaments per assentament i dilatacions.

 

 

ESTÈTICA PERSONALITZABLE

Gràcies als diferents compostos en la barreja, la varietat il·limitada d'àrids i l'àmplia varietat de colors de fons, RS AsphaltPlus ofereix una il·limitada gamma de dissenys. 

Cada localitat o cada projecte pot tenir el seu disseny personalitzat, que s'adapta al seu entorn. 

Així, a més de la novetat i l'alta qualitat decorativa, afegim l'exclusivitat del disseny de cada paviment.

 

ANTILLISCANT

Amb RS AsphaltPlus a més de comptar amb una superfície bella, còmoda i sòlida per a múltiples espais públics, gràcies als seus additius especials, es converteix en un pis segur. 

Malgrat la seva impermeabilitat, la superfície de RS AsphaltPlus inclou un tractament antilliscant que, de vegades, no trobem en altres materials de pavimentació. 

El procés RS AsphaltPlus compleix les normatives antilliscament europees (Rd> 45 clase3) vigents, amb la qual cosa podem certificar el nostre procés com segur per al vianant.

 

SOSTENIBLE

RS AsphaltPlus és un producte basat en matèries primeres ecològiques i reciclables. El procediment d'asfaltat i polit no genera residus atès que tots els sobrants es reciclen per crear nou asfalt. A més la seva llarga vida i fàcil manteniment el fan ideal per evitar el malbaratament de recursos naturals. 

Quan el paviment arriba al fi dels seus dies es recicla de nou, evitant l'ompliment d'abocadors que sí es produeix amb altres paviments.

 

 

ESTALVI

RS AsphaltPlus és més econòmic que altres paviments urbans perquè, aprofitant els recursos d'asfaltat de les calçades, permet pavimentar grans zones de vianants de forma fàcil i ràpida, originant menors costos i molèsties. 

Per tenir una idea: l'estalvi respecte a un paviment de formigó imprès pot ser de fins a un 40%, respecte a un enrajolat en calcària el cost és de només la quarta part.

 

 

RESTAURABLE

asfalto pulido restaurableDesprés d'anys de trànsit, desgast, taques i desperfectes els paviments d'asfalt polit es restauren amb molta facilitat i rapidesa retornant el seu aspecte inicial.

 

 

 

 

 

EASY CLEAN GUM

Aquest sistema ens permet netejar els xiclets enganxats als paviments d'asfalt polit amb moltíssima facilitat i amb uns costos extraordinàriament baixos.